لیست آخرین 30 فرایندهای ثبت شده تعداد کل فرایندها:122
ردیف عنوان فرآیند(مجوز یا پروانه) مرجع صادر کننده  
1 ارائه خدمات بیمه ای در بخش اشخاص و اموال شركت سهامي بيمه دانا استان
2 تاسيس مركز آموزش از راه دور موسسه آموزش از راه دور كشور, اداره كل آموزش و پرورش استان
3 موافقت اصولى موقت يا دائم تاسيس مدرسه يا مركزآموزشى و پرورشى غيردولتى اداره كل آموزش و پرورش استان
4 پروانه احداث مولد مقياس كوچك شركت توزيع برق منطقه اي استان
5 پروانه آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی اداره كل دامپزشكى استان
6 صدور بيمه نامه باربرى شركت سهامي بيمه البرز استان
7 صدور بيمه نامه آتش سوزى شركت سهامي بيمه البرز استان
8 صدور بيمه نامه مهندسى شركت سهامي بيمه البرز استان
9 صدور ضمانتنامه بانكي مديريت شعب بانك تجارت استان
10 تسهيلات مشاركت مدنى : نظريه شعبه – نظريه كميسيون اعتبارات مديريت شعب ( با توجه به اختيارات ) مديريت شعب بانك مسكن استان
11 نشر اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
12 چاپ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
13 احداث مهمانپذير ( 1 تا 3 درجه) اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان
14 پروانه شركت پخش استانى دارو ، واكسن و مواد اداره كل دامپزشكى استان
15 پروانه داروخانه دامپزشكى اداره كل دامپزشكى استان
16 صدور بيمه نامه اتومبيل شركت سهامي بيمه البرز استان
17 صدور بيمه نامه اشخاص شركت سهامي بيمه البرز استان
18 خسارت بيمه نامه مهندسى شركت سهامي بيمه دانا استان
19 خسارت بيمه هاى اتومبيل شركت سهامي بيمه دانا استان
20 خسارت بيمه نامه مسئوليت شركت سهامي بيمه دانا استان
21 خسارت بيمه نامه آتش سوزى شركت سهامي بيمه دانا استان
22 صدوربيمه نامه آتش سوزى شركت سهامي بيمه دانا استان
23 صدوربيمه نامه مسئوليت شركت سهامي بيمه دانا استان
24 صدوربيمه نامه مهندسى شركت سهامي بيمه دانا استان
25 صدوربيمه نامه هاى باربرى شركت سهامي بيمه دانا استان
26 صدور بيمه نامه باربري جهت ورود كالا از خارج به داخل كشور يا بالعكس شركت سهامي بيمه آسيا استان
27 صدور بيمه نامه تمام خطر مهندسي شركت سهامي بيمه آسيا استان
28 خسارت بيمه نامه مهندسى شركت سهامي بيمه البرز استان
29 خسارت بيمه نامه مسئوليت شركت سهامي بيمه البرز استان
30 خسارت بيمه نامه باربرى شركت سهامي بيمه البرز استان